راهنمای ورود به دکتری و کارشناسی ارشد حقوق

تمامی مسائل پیرامون دکتری و کارشناسی ارشد حقوق

تعداد واح ها و دروس دکتری حقئق خصوصی دانشگاه ازاد
نویسنده : mehran shirazi - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦
 

تعداد واحد های اصلی 12 واحد که شامل 1. مدنی پیشرفته 1  2.فقه استدلالی 1  3.حقوق تجارت بین المللی 4.حقوق بین الملل خصوصی 5.مسئولیت مدنی تطبیقی 6. حقوق مدنی تطبیقی  می باشد که هر کدام 2 واحد هستند.

تعداد واحد های اختیاری 10 واحد است.که شامل 1.مدنی پیشرفته2  2. فلسفه حقوق 3.حقوق کار تطبیقی 4.جامعه شناسی حقوقی 5.تاریخ حقوق 6.ایین دادرسی مدنی تطبیقی می باشد  و تعدادی دروس دیگر که 10 واحد از ان ها در طول دوره اموزشی باید اخذ گردد.

پایان نامه که 20 واحد را تشکیل می دهد.

در مجموع در کل دوره دکتری 4 ترم ان را حداکثر دوره اموزشی تشکیل می دهد که باید در ان دروس اخذ و قبولی در ان حاصل شود. پس از ان سایر ترم ها به رساله یا پایان نامه اختصاص دارد.


 
 
دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ازاد باید گذرانده شود
نویسنده : mehran shirazi - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦
 

نام رشته : حقوق خصوصی                         مقطع : کارشناسی ارشد

1- اخذ دروس
جبرانی (پیشنیاز) بر اساس نظر گروه در حداکثر نیمسالهای اول و دوم و حداکثر تا سقف
12 واحد می باشد .

2- تعداد واحدهای
اصلی : 21 واحد

3- تعداد واحدهای
اختیاری : 7 واحد برای دانشجویان قبل از ورودی 89 و 5 واحد برای دانشجویان
ورودی 89 و به بعد .

4- تعداد واحدهای
پایان نامه : 4 واحد برای دانشجویان قبل از ورودی 89 و 6 واحد برای دانشجویان
89 و به بعد .

جمع کلیه دروس
: 32 واحد

دروس پیشنیاز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

1

حقوق مدنی (3) ( کلیات قراردادها )

3

51

51

-

2

حقوق مدنی (6) ( عقود معین
  قسمت الف )         

3

51

51

-

3

حقوق مدنی (7) ( عقود معین قسمت ب )

3

51

51

-

4

حقوق تجارت ( 3) ( اسناد تجاری )

2

34

34

-

5

حقوق مدنی (1) ( اشخاص و حمایت از محجورین )

1

17

17

-

6

متون حقوقی پیشنیاز

2

34

34

-

7

روش تحقیق

2

34

34

-

جمع

13

317

317

-

دروس اصلی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

1

حقوق مدنی 1

2

34

34

-

2

حقوق مدنی 2

2

34

34

-

3

متون فقه

3

34

34

-

4

اصول فقه

3

51

51

-

5

قواعد فقه

2

34

34

-

6

حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض
  قوانین )

2

34

34

-

7

حقوق تجارت

2

34

34

-

8

متون حقوقی به زبان خارجی

2

34

34

-

9

داوری بین المللی

2

34

34

-

10

سمینار

1

17

17

-

  11

پایان نامه

6

-

-

-

جمع

27

357

357

-

 

دروس اختیاری
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

1

آئین دادرسی مدنی

2

34

34

-

2

حقوق تجارت تطبیقی

2

34

34

-

3

حقوق مدنی تطبیقی

2

34

34

-

4

حقوق اسلامی تطبیقی

2

34

34

-

5

آیات الاحکام

1

17

17

-

6

حقوق تجارت بین الملل

2

34

34

-

7

مسئولیت مدنی

2

34

34

-

8

علم کلام

1

17

17

-

9

اجرای احکام و اسناد

2

34

34

-

10

حقوق دریایی

1

17

17

-

11

تاریخ حقوق

1

17

17

-

12

فلسفه حقوق

1

17

17

-

جمع

19

323

323

-

 

توضیح :

1)      باستثنای دانشجویان ورودی 89 و به بعد مابقی دانشجویان موظفند
حداقل 7واحد از میان دروس اختیاری انخاب و بگذرانند .

2)      به استناد نامه شماره 267264/36 مورخ 03/07/89 مدیر
کل محترم دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره
362526/36 مورخ 02/10/88 در خصوص ارائه دروس جبرانی با توجه به لغو کلیه
دروس جبرانی مندرج در سر فصل ها ، گروه آموزشی مربوط می تواند با توجه به نیاز دانشجویان
دروس جبرانی تعیین نماید . بنابراین چانچه دانشجویان 4 واحد درس عمومی معارف اسلامی
و منطق
را نگذرانده اند با نظر گروه آموزش میتوانند از دروس مذکور معاف شوند .

3)      حداکثر تعداد دروس جبرانی 12 واحد میباشد و حداکثر در
نیمسال های اول
و یا دوم با نظر مدیر محترم گروه ارائه و اخذ میگردد .

4)      تعداد واحد های پایان نامه از ورودی های 89 و به بعد
از 4واحد به 6 واحد تغییر نموده است و مطابق تائید سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی 2 واحد از دروس اختیاری کسر گردیده و تعداد واحدهای اختیاری
جهت دانشجویان مذکور به 5 واحد تقلیل پیدا خواهد نمود .

5)      به استنادبخشنامه شماره49591/36 مورخ22/02/90 معاونت آموزشی
دانشگاه آزاد،کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدمی بایست درس "روش تحقیق"را به صورت"جبرانی"
تاقبل
ازاخذدرس پایان نامه،اخذ و

بگذرانند.

تبصره: درصورتیکه
درس مذکوردردوره کارشناسی گذرانده شده باشدویا تعدادواحدهای جبرانی که دانشجویان درمقطع
کارشناسی ارشد اخذوگذرانده اند ،12 واحدباشد نیازی به اخذوگذراندن درس مذکورنبوده ودرصورت
تمایل، دانشجویان می توانند این درس رااخذوبگذرانند.

6 ) دانشجویان موظف می باشند ، دروس مبانی کامپیوترووصایای
امام (ره)
  (جبرانی) را تا قبل از برگزاری
پایان نامه اخذ و بگذرانند . در صورتیکه درس مذکور در مقاطع قبلی گذرانده شده باشد
نیازی به اخذ مجدد آن نمی باشد .

 

 

 


 
 
تاثیر مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد
نویسنده : mehran shirazi - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦
 

سلام دوستان با مراجعه به ارشیو وب در همین صفحه از تمامی اطلاعات مورد نیاز خود مطلع گردید .با تشکر.